Fire Fighting Global Leader!

Chang Sung ACE Giới thiệu về công ty

☎ trung tâm khách hàng

Yêu cầu về đầu báo lửa, đầu báo rò rỉ, hoặc hệ thống phát hiện lửa bằng hình ảnh nhiệt của chúng tôi,
031-781-1400
Yêu cầu về ước tính đối với hệ thống chữa cháy tự động của chúng tôi dành cho các thiết bị khác nhau
031-781-4453

Lĩnh vực kinh doanh

Sau đây là những lĩnh vực kinh doanh của Công ty Chang Sung ACE

C-302, PangyoInnovalley 253, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc
TEL: 031-781-1400
FAX: 031-781-2337

E-207, Bundang Technopark700, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc
TEL: 031-781-4453
FAX: 031-781-4454

B-708, Tòa nhà Digital Empire 16, Deogyeong-daero 1556beon-gi Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc)
TEL:031-303-2727
FAX:031-303-2728

No.B, Tầng 6, Tòa nhà Jingshang Production, Số 21, Đường Xueshi, New Industrial Park, Hi-and-New Tech Park, Xi'an
TEL: +86-029-89285030
FAX: +86-029-81874287

Tầng 1, Tòa nhà B, Số 11 Đường Jinpu, Quận Loufeng Eastern, SuZhou Industrial Park, JiangSu, Trung Quốc
TEL: +86-512-62602366~8
FAX: +86-512-62602369