Fire Fighting Global Leader!

Chang Sung ACE Lĩnh vực kinh doanh

☎ trung tâm khách hàng

Yêu cầu về đầu báo lửa, đầu báo rò rỉ, hoặc hệ thống phát hiện lửa bằng hình ảnh nhiệt của chúng tôi,
031-781-1400
Yêu cầu về ước tính đối với hệ thống chữa cháy tự động của chúng tôi dành cho các thiết bị khác nhau
031-781-4453

Lĩnh vực kinh doanh

Hệ thống chữa cháy tự động để bảo vệ những
thiết bị bán dẫn
Hệ thống theo dõi nhiệt độ ở thời gian thực tại
Hệ thống phun vững chắc để bảo vệ những không
gian nhỏ
Hệ thống phát hiện rò rỉ
Chương trình giám sát khác

Phát hiện cháy ảnh nhiệt từ khoảng cách rất xa / Camera quan sát
Camera phát hiện cháy và an ninh ảnh nhiệt tầm trung
Camera ảnh nhiệt cầm tay từ nhà cung cấp FLIR Systems
Camera phát hiện cháy và ảnh nhiệt ở cự li gần
Hệ thống phát hiện cháy cho những băng tải truyền than
Fire detection system for coal transportation conveyer belt

Hệ thống cân trọng lượng bình gas
Cảm biến đa nhiệt và nhiệt độ cao
Bộ chống đột biến điện
P-type class 1 receiver
Đèn pin LED emitter
Công tắt ngừng phóng khí chữa cháy

Đầu báo lửa hồng ngoại
Đầu báo lửa kết hợp hồng ngoại / tử ngoại
Đầu báo lửa tử ngoại
Đầu báo lửa theo dõi quá trình bị đốt cháy
Kiểm tra đèn cho đầu báo lửa