Fire Fighting Global Leader!

Chang Sung ACE Sản phẩm

☎ trung tâm khách hàng

Yêu cầu về đầu báo lửa, đầu báo rò rỉ, hoặc hệ thống phát hiện lửa bằng hình ảnh nhiệt của chúng tôi,
031-781-1400
Yêu cầu về ước tính đối với hệ thống chữa cháy tự động của chúng tôi dành cho các thiết bị khác nhau
031-781-4453

Đầu báo lửa Chống cháy nổ

Đèn kiểm tra UV/IR và đèn kiểm tra IR3

번호 제목 작성자 작성일 조회수
3 카다로그 관리자 15-09-09 6
2 UV/IR 테스트램프 제품설명서 관리자 15-09-09 8
1 IR3 테스트램프 제품설명서 관리자 15-09-09 6
Specifications
작성폼
Model CS-FTL
Phạm vi hoạt động 3m (Tối đa 5m)
Thời gian hoạt động liên tục tối đa 1 tiếng
Trọng lượng Khoảng 1.2kg
Kích thước bên ngoài 240mm×125mm×160mm
Vật liệu bên ngoài Polypropylene