Fire Fighting Global Leader!

Chang Sung ACE Sản phẩm

☎ trung tâm khách hàng

Yêu cầu về đầu báo lửa, đầu báo rò rỉ, hoặc hệ thống phát hiện lửa bằng hình ảnh nhiệt của chúng tôi,
031-781-1400
Yêu cầu về ước tính đối với hệ thống chữa cháy tự động của chúng tôi dành cho các thiết bị khác nhau
031-781-4453

Máy phát hiện rò rỉ

Thiết bị dò tìm rò rỉ tại chỗ (Spot-type)

LKA-03: Để dò an toàn hóa chất lỏng và nước có độ dẫn thấp

⊙ Dò tìm ổn định những chất lỏng bị rò rỉ với trở kháng cao thông qua việc kháng lại các điện cực
⊙ Một thiết bị dò tìm rò rỉ có thể kết nối sáu cảm biến
⊙ Được trang bị với các chỉ số và báo động
⊙ Đa dạng hóa điểm tiếp xúc đầu ra: NO, NC (mặt tiếp xúc khô), DC224V/Điểm
⊙ Công suất đầu ra: 110V 1A, DC24V 1A
⊙ Điện áp đầu vào: DC24V
⊙ Mục đích: Phát hiện rò rỉ tại hiện trường sau khi cài đặt

LKA-03: Máy phát hiện rò rỉ đường ống dẫn

⊙ Dò tìm ổn định những chất lỏng bị rò rỉ với trở kháng cao thông qua việc kháng lại các điện cực
⊙ Một thiết bị dò tìm rò rỉ có thể kết nối ba cảm biến
⊙ Được trang bị với các chỉ số và báo động
⊙ Công suất đầu ra: 110V 1A, DC24V 1A
⊙ Điện áp đầu vào: DC24V

Cảm biến rò rỉ point-type

⊙ Cảm biến point-type để phát hiện rò rỉ
⊙ Dễ dàng kiểm tra mà không cần đến tài liệu nước ngoài
⊙ Một cảm biến phát ra ánh sáng nhờ vào chế độ hoạt động (đèn xanh ở chế độ chờ và đèn đỏ khi rò rỉ được phát hiện)
⊙ Vật liệu của điện cực: SUS 304
⊙ Vật liệu của phần máy: polypropylene chống lửa
⊙ Trọng lượng: 30g
⊙ Kích cỡ: 30Φ (octagon)
⊙ Nhiệt độ hoạt động: Giữa -10℃ và 60℃
⊙ Chiều dài cáp: 50m