Fire Fighting Global Leader!

Chang Sung ACE Sản phẩm

☎ trung tâm khách hàng

Yêu cầu về đầu báo lửa, đầu báo rò rỉ, hoặc hệ thống phát hiện lửa bằng hình ảnh nhiệt của chúng tôi,
031-781-1400
Yêu cầu về ước tính đối với hệ thống chữa cháy tự động của chúng tôi dành cho các thiết bị khác nhau
031-781-4453

Sản phẩm phức hợp

Bình chứa kiểu P loại 1 - Chỉ dùng để dò tìm lửa

   Hệ thống này chỉ dành cho mục đích phát hiện lửa. Hệ thống có thể thực hiện theo dõi khu vực đang được giám sát trong thời gian thực tế, thông báo cho những người vận hành thông tin theo dõi được thông qua công tắc rơle, thực hiện giám sát và kiểm soát từ xa thông qua các giao thức truyền thông RS-485.

Đặc tính sản phẩm
작성폼
Model CS-F1000
Số cho phép Su 08 - 29 / Bình chứa kiểu P loại 1
Loại DC 24V. Window. 8 mạch đầu vào. 8 mạch đầu ra
Điện áp định mức AC220V/60Hz
Nguồn cung cấp điện khẩn cấp DC 24V,1800mAh Ni-Cd Battery
Số mạch đầu vào / đầu ra 8 mạch đầu vào và 8 mạch đầu ra cho mỗi bình chứa
Tín hiệu đầu vào / đầu ra RS-485 (dữ liệu thông tin liên lạc): 2 mạch / công tắc rơle: 8 mạch, đầu vào / 8 mạch / 4 -20mA
Nhiệt độ hoạt động và độ ẩm -10℃∼50℃, 0 ∼90%