Fire Fighting Global Leader!

Chang Sung ACE Sản phẩm

☎ trung tâm khách hàng

Yêu cầu về đầu báo lửa, đầu báo rò rỉ, hoặc hệ thống phát hiện lửa bằng hình ảnh nhiệt của chúng tôi,
031-781-1400
Yêu cầu về ước tính đối với hệ thống chữa cháy tự động của chúng tôi dành cho các thiết bị khác nhau
031-781-4453

Máy phát hiện

Thiết bị dò tìm nhiệt cố định chống cháy nổ

   Sản phẩm này là một thiết bị dò tìm nhiệt độ cố định tại chỗ được kích hoạt khi nhiệt độ xung quanh của một khu vực cụ thể vượt quá nhiệt độ cài đặt. Các cảm biến bán dẫn trong sản phẩm này tự động nhận biết nhiệt độ thông qua điện trở nhiệt. Sản phẩm này ngay lập tức có thể phát hiện nhiệt độ và đã tối thiểu hóa việc dò tìm sai và mức tiêu thụ điện năng một cách thành công. Và nó có thể hiển thị trạng thái hoạt động trên màn hình LED thuận tiện cho việc bảo trì.

Chi tiết kỹ thuật
작성폼
Phân loại Loại 1
Thể loại Loại không thấm nước / Bình thường / Có thể tái sử dụng / Không lưu trữ được / Chống cháy nổ
Điện áp làm việc DC 24V ± 20%
Nhiệt độ hoạt động lí thuyết Điểm nhiệt độ cố định: 90℃
Phạm vi Thấp hơn 4m của chiều cao lắp đặt: 70㎡
Số lượng kết nối mỗi mạch Không giới hạn
Điều kiện môi trường -10℃ ∼ 50℃, tối đa 90% RH
Vật liệu Phần máy - AL(DC4), Đầu dò tìm – Đồng thau
Mức độ và cấu trúc chống cháy nổ Cấu trúc chống cháy nổ (Exd IIB T4)
Kích thước bên ngoài 92㎜ × 92㎜ × 158㎜
Trọng lượng 925g