Fire Fighting Global Leader!

Chang Sung ACE Sản phẩm

☎ trung tâm khách hàng

Yêu cầu về đầu báo lửa, đầu báo rò rỉ, hoặc hệ thống phát hiện lửa bằng hình ảnh nhiệt của chúng tôi,
031-781-1400
Yêu cầu về ước tính đối với hệ thống chữa cháy tự động của chúng tôi dành cho các thiết bị khác nhau
031-781-4453

Sản phẩm phức hợp

Đèn tín hiệu điốt phát quang LED

   Đây là một loại đèn tín hiệu với ánh sáng nhấp nháy và điốt phát quang (LED) có độ sáng cao để tối đa hóa hiệu ứng thị giác. Sản phẩm này được gắn tại các lối vào của khu vực phóng ra khí chữa cháy, và đèn sẽ bật lên khi khí chữa cháy bắt đầu được phóng ra. Nếu đèn này bật lên, có nghĩa là các khí chữa cháy đang được lan tỏa vào khu vực và người dân cần phải sơ tán khỏi khu vực này để đảm bảo rằng không có ai trong khu vực.

Đặc tính sản phẩm

⊙ Tối đa hóa hiệu ứng hình ảnh bằng cách sử dụng đèn nhấp nháy và điốt phát quang (LED) có độ sáng cao
⊙ Tạo ấn tượng mạnh với hiển thị điốt phát quang (LED) và đèn nhấp nháy
⊙ Tạo hiệu ứng hình ảnh kép bằng đèn nhấp nháy
⊙ Có thể sử dụng trong các phòng máy tính và phòng lưu trữ y học

Chi tiết kỹ thuật
작성폼
Model CS-DL02
Kích thước ngoài 400mm×150×60mm
Điện áp DC24V
Công suất tiêu thụ 4~9W
Khu vực đèn LED lên xuống trái phải 4 chiều 4side