Fire Fighting Global Leader!

Chang Sung ACE Sản phẩm

☎ trung tâm khách hàng

Yêu cầu về đầu báo lửa, đầu báo rò rỉ, hoặc hệ thống phát hiện lửa bằng hình ảnh nhiệt của chúng tôi,
031-781-1400
Yêu cầu về ước tính đối với hệ thống chữa cháy tự động của chúng tôi dành cho các thiết bị khác nhau
031-781-4453

Sản phẩm phức hợp

Công tắc ngừng phóng khí chữa cháy

   Sự cố trục trặc của thiết bị khống chế lửa dạng khí có thể dẫn đến thương vong do ngạt thở. Do đó các khu vực nơi mà thiết bị được cài đặt nên có một công tắc ngừng phóng khí chữa cháy để đảm bảo sự an toàn của người dân; bất cứ ai đi vào khu vực phải nhấn vào công tắc để thiết bị khỏi bị kích hoạt đột ngột, và khi rời khỏi khu vực này phải dỡ công tắc để khôi phục lại thiết bị ở trạng thái giám sát ban đầu của nó.

Đặc tính sản phẩm
작성폼
Tiêu đề Mô tả
Kích thước ngoài 130mm×215×100mm
Điện áp DC 24V
Công tắc Công tắc quay