Fire Fighting Global Leader!

Chang Sung ACE Sản phẩm

☎ trung tâm khách hàng

Yêu cầu về đầu báo lửa, đầu báo rò rỉ, hoặc hệ thống phát hiện lửa bằng hình ảnh nhiệt của chúng tôi,
031-781-1400
Yêu cầu về ước tính đối với hệ thống chữa cháy tự động của chúng tôi dành cho các thiết bị khác nhau
031-781-4453

Sản phẩm phức hợp

Multi-channel Voice Alarm Controller

   Sản phẩm này được lắp đặt tại các khu vực có độ ồn cao. Khi đám cháy bùng phát, sản phẩm này phát ra giọng nói cảnh báo và còi báo động lặp đi lặp lại và bật đèn nháy khẩn cấp giúp mọi người nhận thức được đám cháy và tạo điều kiện để người dân sơ tán, giảm thiểu thương vong và mất mát tài sản.

Đặc tính sản phẩm
작성폼
Tiêu đề Mô tả
Kích thước ngoài 130mm×215mm×100mm
Điện DC 24V
Tín hiệu đầu vào liên lạc báo động