Fire Fighting Global Leader!

Lựu đạn chữa cháy làm sạch

Lựu đạn chữa cháy thân thiện với môi trường sử dụng cho cháy lớn, cháy nổ, và cháy đột phá

Lựu đạn chữa cháy thân thiện với môi trường sử dụng cho cháy lớn, cháy nổ, và cháy đột phá

Các tính năng chính

⊙ Công suất dập lửa tuyệt vời
⊙ Chất liệu chữa cháy thân thiện với môi trường, không
gây hại cho người
⊙ Dễ dàng sử dụng
⊙ Ngăn ngừa nguy cơ thứ hai gây ra bởi các tàn tích sau
khi ngọn lửa được dập tắt
⊙ Bảo vệ lính cứu hỏa thoát khỏi lửa cháy

Ứng dụng

⊙ Khu vực mà nhân viên cứu hỏa gặp khó khăn trong việc tiếp cận:
hầm mỏ, ống dẫn ngầm dưới mặt đất, tòa nhà chọc trời, …
⊙ Khu vực nơi ngọn lửa được dự kiến sẽ lây lan nhanh chóng:
nơi chứa chất liệu độc hại và nguy hiểm, nhà máy, kho, …
⊙ Khu vực có thể xảy ra cháy kim loại hoặc dự kiến có nổ lớn

Chi tiết kỹ thuật
작성폼
Model TOMA-T TOMA-F
Hình dáng Shell-shaped Shell-shaped
Trọng lượng 800g/1800g 1800g
Nhiệt độ hoạt động -30℃~60℃ -30℃~60℃
Khoảng cách hoạt động 10m/30m 10m/30m